• Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 1

  Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 1

  Ebook "Taekwondo: Kỹ thuật căn bản" gồm có 7 chương được biên soạn phù hợp điều kiện yêu cầu và khả năng luyện tập của đông đảo người tập, có minh họa bằng những hình vẽ rõ ràng, dễ tập và hấp dẫn. Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 3 với các nội dung: kỹ thuật căn bản, kỹ thuật đỡ đòn và kỹ thuật sử dụng đòn tay.

   77 p dainam 02/11/2017 16 0

 • Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 2

  Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 2

  Ebook "Taekwondo: Kỹ thuật căn bản" gồm có 7 chương được biên soạn phù hợp điều kiện yêu cầu và khả năng luyện tập của đông đảo người tập, có minh họa bằng những hình vẽ rõ ràng, dễ tập và hấp dẫn. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: những đòn đá phía trước, những đòn đá ngang, những đòn đá vòng...

   84 p dainam 02/11/2017 11 0

 • Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 2

  Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 2

  Ebook "Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen" được biên soạn nhằm mục đích giúp cho những người chưa biết gì về bài quyền vẫn có thể căn cứ vào đó mà tập luyện thành thạo được. Nội dung của ebook gồm có 11 mục trình bày 11 bài quyền từ cơ bản đến nâng cao trong bộ môn võ Karate, phần 2 của ebook trình bày 6 mục còn lại với các nội...

   93 p dainam 02/11/2017 15 0

 • Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 1

  Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 1

  Ebook "Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen" được biên soạn nhằm mục đích giúp cho những người chưa biết gì về bài quyền vẫn có thể căn cứ vào đó mà tập luyện thành thạo được. Nội dung của ebook gồm có 11 mục trình bày 11 bài quyền từ cơ bản đến nâng cao trong bộ môn võ Karate, phần 1 của ebook trình bày 6 mục đầu với các nội dung:...

   73 p dainam 02/11/2017 14 0

 • Bài giảng Vai trò, chức năng và tổ chức của Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Vai trò, chức năng và tổ chức của Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Mời các bạn tham khảo bài giảng "Vai trò, chức năng và tổ chức của Quốc hội" do TS. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện sau đây để hiểu rõ hơn về vai trò của Quốc hội; chức năng của Quốc hội; tổ chức của Quốc hội. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   14 p dainam 02/11/2017 5 0

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

  Bài giảng "Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân" do Nguyễn Văn Mễ biên soạn bao gồm những nội dung về thường trực HĐND; các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân và một số vấn đề khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   16 p dainam 02/11/2017 5 0

 • Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng Thực hiện vai trò đại diện - GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

  Bài giảng "Thực hiện vai trò đại diện" do GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được đại biểu Quốc hội đại diện cho ai? Nội dung của vai trò đại diện; cách thực hiện vai trò đại diện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   8 p dainam 02/11/2017 7 0

 • Bài giảng Cơ cấu tổ chức Chính phủ - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

  Bài giảng Cơ cấu tổ chức Chính phủ - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

  Bài giảng "Cơ cấu tổ chức Chính phủ" do ThS. Nguyễn Xuân Tiến biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Chính phủ và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   46 p dainam 02/11/2017 5 0

 • Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Bài giảng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Bài giảng "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" nêu lên những chứng cứ lịch sử, những căn cứ pháp lý, các yếu tố thực hiện để chứng minh được rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   55 p dainam 02/11/2017 8 0

 • Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Nội dung bài giảng "Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa" của khoa Giáo dục quốc phòng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trình bày những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ...

   36 p dainam 24/10/2017 8 0

 • Bài giảng Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng

  Bài giảng Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng

  Bài giảng Phương pháp & hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng giới thiệu tới các bạn về 5 phương pháp dạy học bao gồm phương pháp sử dụng ngôn ngữ, trực quan, dạy học thực hành, kích thích hoạt động nhận thức, kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Bên cạnh đó, bài giảng còn nêu lên những hình thức dạy học môn Giáo dục quốc...

   32 p dainam 24/10/2017 9 0

 • Nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ở trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ở trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung của bài viết trình bày về các chính sách nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ở trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại Đại học Quốc gia Hà Nội: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng dạy - học, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước...

   7 p dainam 24/10/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số