• Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - Lâm Hồng Phong, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - Lâm Hồng Phong, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 Định vị thương hiệu nhằm giới thiệu thương hiệu, xác định khách hàng mục tiêu, mục đích mua hàng của khách hàng, khẳng định sự ưu việt của thương hiệu, chứng minh tính ưu việt của thương hiệu, các bước phải làm khi định vị thương hiệu, xây dựng khung tham chiếu và xây dựng bản tuyên bố - hay...

   39 p dainam 10/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - Lâm Hồng Phong, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - Lâm Hồng Phong, MBA

  Nội dung trình bày trong chương 1 Khái quát về thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm nằm trong bài giảng quản trị thương hiệu nêu khái niệm, phân biệt về thương hiệu, nhãn hiệu và sản phẩm, vai trò của thương hiệu, phân loại và kiến trúc về thương hiệu, thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp.

   44 p dainam 10/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - Lâm Hồng Phong, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - Lâm Hồng Phong, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 Lựa chọn chiến lược thương hiệu nhằm trình bày về các lựa chọn cho chiến lược đặt tên cho thương hiệu, chiến lược xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược truyền thông thích hợp.

   47 p dainam 10/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 - ThS. Bùi Thành Khoa

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 - ThS. Bùi Thành Khoa

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 Tổng quan về quảng cáo và hoạt động quảng cáo trình bày về mối quan hệ quảng cáo và marketing, các các công cụ chiêu thị, định nghĩa về quảng cáo, vai trò của quảng cáo, tác động của quảng cáo, các tổ chức tham gia hoạt động quảng cáo.

   6 p dainam 10/01/2018 6 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 3 - ThS. Bùi Thành Khoa

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 3 - ThS. Bùi Thành Khoa

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 3 Quy trình lập kế hoạch quảng cáo nhằm tìm hiểu cơ hội cũng như vấn đề về marketing, chiêu thị phải đối mặt, phân tích nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai, hoạt động của đối thủ cạnh tranh hiện tại, các nguồn lực của công ty.

   6 p dainam 10/01/2018 6 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 - ThS. Bùi Thành Khoa

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 - ThS. Bùi Thành Khoa

  Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 Công chúng - đối tượng của quảng cáo trình bày về nội dung những khía cạnh liên quan đến quảng cáo, nhận thức của công chúng, hành vi mua hàng của công chúng, công chúng là khách hàng tiêu dùng, công chúng là khách hàng công nghiệp.

   6 p dainam 10/01/2018 5 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chiến lược phát triển thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chiến lược phát triển thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài này sẽ cung cấp một số nội dung cơ bản về chiến lược phát triển thương hiệu như: Các chiến lược phát triển thương hiệu, mối liên hệ giữa nhãn hiệu sản phẩm và tên doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và phát triển thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p dainam 10/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Thương hiệu quốc tế - ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Thương hiệu quốc tế - ThS. Đặng Đình Trạm

  Nội dung chính trong bài này gồm: Thương hiệu – Xâm nhập thị trường quốc tế, xâm nhập thị trường thế giới, từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu quốc tế, toàn cầu hóa từ góc độ người tiêu dùng, thương hiệu toàn cầu, chuyển đổi thương hiệu từ nước này sang nước khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p dainam 10/01/2018 4 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức

  Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức. Những nội dung cụ thể được trình bày trong bài này gồm có: Nhu cầu thiết lập bộ phận PR trong tổ chức; mối quan hệ giữa bộ phận PR và các phòng, ban khác trong tổ chức; các hoạt động chính của bộ phận PR trong tổ chức.

   31 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Giả thuyết về nguồn gốc hình thành hoạt động PR, lịch sử phát triển của PR trên thế giới, PR tại Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu.

   32 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 9: Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 9: Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

  Bài 9 - Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR. Chương này gồm có một số nội dung chính sau: Môi trường làm việc, những khó khăn thử thách và cơ hội thăng tiến, mức thu nhập tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp

  Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nhu cầu hình thành và phát triển các công ty PR chuyên nghiệp, cấu trúc tổ chức của một công ty PR chuyên nghiệp, các hoạt động chính của một công ty PR chuyên nghiệp, vấn đề nhân sự trong công ty PR chuyên nghiệp.

   31 p dainam 10/01/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số