• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 Thiết kế chương trình theo hướng đối tượng do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn phát triển hệ thống, cách tìm lớp, các bước cần thiết để thiết kế chương trình,...

   16 p dainam 28/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3+4 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3+4 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 Lớp và đối tượng do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo các lớp, cách đóng gói các thành phần vào lớp, thực thi các hàm của lớp, sử dụng hàm private và dữ liệu public sử dụng các toán tử định phạm vi truy cập đối với các biến và hàm, khai báo static, tìm hiểu...

   43 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 Ngôn ngữ C++ do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của C++, phân tích một ví dụ chương trình C++, các kiểu dữ liệu, các toán tử, các hàm, vào ra (I/O), các cấu trúc điều khiển, các mảng, chuỗi, con trỏ,...

   54 p dainam 28/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các phương pháp lập trình, lập trình phi cấu trúc, phân chia thành các thủ tục, nhược điểm của lập trình truyền thống,...

   28 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 Kế thừa do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, xây dựng lớp dẫn xuất, các thành viên protected, các thành phần không kế thừa,...

   23 p dainam 28/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 Đa hình do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương thức ảo, lớp cơ sở trừu tượng, các thành viên ảo của một lớp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p dainam 28/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 Lập trình điều khiển nhập/xuất do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, nhập/xuất thiết bị, dòng xuất, nhập/xuất không định dạng, nhập xuất file, ghi dữ liệu vào File,...

   21 p dainam 28/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 Nạp chồng toán tử do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép toán chỉ thực thi được với các kiểu dữ liệu cơ bản, nạp chồng toán tử là định nghĩa lại các toán tử cho các kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa.

   19 p dainam 28/12/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 10 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 10 - GV. Phạm Thị Bích Vân

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 10 Hàm và lớp Template do Phạm Thị Bích Vân biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm Template, Lớp Template, thành phần trong STL, các thuật toán lưu trữ,...

   12 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng - Nguyễn Thị Thu Hồng

  Bài giảng Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng - Nguyễn Thị Thu Hồng

  Bài giảng "Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng" của Nguyễn Thị Thu Hồng trình bày về định nghĩa trẻ non tháng; đặc điểm lâm sàng của trẻ sơ sinh non tháng; đặc điểm sinh lý, cách chăm sóc và nuôi dưỡng đối với trẻ sinh non tháng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   21 p dainam 02/11/2017 3 0

 • Bài giảng Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh giờ đầu sau sanh - Trần Thị Ngọc Ánh

  Bài giảng Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh giờ đầu sau sanh - Trần Thị Ngọc Ánh

  Dưới đây là bài giảng "Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh giờ đầu sau sanh" do Trần Thị Ngọc Ánh biên soạn. Bài giảng giới thiệu tới các bạn về nhận định đối với bà mẹ và trẻ sơ sinh giờ đầu sau sanh; kế hoạch chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh giờ đầu sau sanh; một vài tình huống có thể gặp và cách xử trí đối với bà mẹ và trẻ sơ sinh giờ...

   12 p dainam 02/11/2017 4 0

 • Bài giảng Chăm sóc vết thương - Dương Thị Thảo Như

  Bài giảng Chăm sóc vết thương - Dương Thị Thảo Như

  Bài giảng "Chăm sóc vết thương" của Dương Thị Thảo Như Trình bày mục đích và nguyên tắc chung khi chăm sóc vết thương. Phân biệt loại vết thương. Lựa chọn đúng loại dung dịch để rửa vết thương. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 02/11/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số