• Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức

  Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức. Những nội dung cụ thể được trình bày trong bài này gồm có: Nhu cầu thiết lập bộ phận PR trong tổ chức; mối quan hệ giữa bộ phận PR và các phòng, ban khác trong tổ chức; các hoạt động chính của bộ phận PR trong tổ chức.

   31 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Giả thuyết về nguồn gốc hình thành hoạt động PR, lịch sử phát triển của PR trên thế giới, PR tại Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu.

   32 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 9: Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 9: Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

  Bài 9 - Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR. Chương này gồm có một số nội dung chính sau: Môi trường làm việc, những khó khăn thử thách và cơ hội thăng tiến, mức thu nhập tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp

  Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nhu cầu hình thành và phát triển các công ty PR chuyên nghiệp, cấu trúc tổ chức của một công ty PR chuyên nghiệp, các hoạt động chính của một công ty PR chuyên nghiệp, vấn đề nhân sự trong công ty PR chuyên nghiệp.

   31 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 1: Đại cương về PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 1: Đại cương về PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Chương 1: Đại cương về PR. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về công chúng; các định nghĩa về PR; vị trí, vai trò và nhiệm vụ của PR; những hoạt động chủ yếu của PR; câu hỏi nghiên cứu.

   32 p dainam 10/01/2018 4 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 5: PR và một số hoạt động có liên quan

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 5: PR và một số hoạt động có liên quan

  Bài 5 cung cấp một số kiến thức cơ bản về hoạt động PR và một số hoạt động có liên quan. Nội dung chính trong chương này gồm có: Truyền thông, tổ chức sự kiện, xử lý khủng hoảng, tài trợ cộng đồng, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu, câu hỏi nghiên cứu.

   38 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân. Nội dung chính trong bài này gồm có: Nhân viên PR - họ là ai? Chức danh và mô tả công việc, các yêu cầu cơ bản để trở thành một nhân viên PR. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR. Nội dung cụ thể trong bài giảng gồm có: Khái quát về đạo đức, đạo đức trong hoạt động PR, thử thách về đạo đức đối với nhân viên PR, xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp PR.

   27 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 Dịch vụ DHCP, DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ DHCP, hoạt động của giao thức DHCP, thực hành bài Lab dịch vụ DHCP, giới thiệu dịch vụ DNS, thực hành bài Lab dịch vụ DNS.

   36 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương mở đầu - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương mở đầu - Phạm Mạnh Cương

  Mục tiêu của Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Sử dụng máy tính Linux đáp ứng các yêu cầu chức năng như máy tính Windows, thay thế mô hình mạng các server Windows bằng mô hình mạng các server Linux, các server Linux đáp ứng đủ vai trò như server Windows, có khả năng quản lý tốt, chịu lỗi tốt.

   5 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 Dịch vụ Telnet, SSH, VNC do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ TELNET, thực hành bài Lab dịch vụ TELNET, giới thiệu dịch vụ SSH, thực hành bài Lab dịch vụ SSH, giới thiệu dịch vụ VNC, thực hành bài Lab dịch vụ VNC.

   8 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 Cài đặt centos do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt các bước cài đặt, cấu hình mạng, files hệ thống Linux, demo cài đặt, các mode hoạt động của Linux.

   9 p dainam 28/12/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số