• Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - Bùi Thế Hồng

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - Bùi Thế Hồng

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C do Bùi Thế Hồng biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Làm việc với màn hình, máy in, và bàn phím, các thành phần của một chương trình C, các biến và các hằng, câu lệnh, biểu thức và phép toán, các khái niệm về hàm,...

   195 p dainam 28/12/2017 5 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐH Công nghiệp Hà Nội

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐH Công nghiệp Hà Nội

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về DBMS và SQL sever, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, làm việc với View (khung nhìn), bảo mật trong SQL, thủ tục lưu trữ , hàm và trigger.

   145 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 Dịch vụ DHCP, DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ DHCP, hoạt động của giao thức DHCP, thực hành bài Lab dịch vụ DHCP, giới thiệu dịch vụ DNS, thực hành bài Lab dịch vụ DNS.

   36 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương mở đầu - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương mở đầu - Phạm Mạnh Cương

  Mục tiêu của Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Sử dụng máy tính Linux đáp ứng các yêu cầu chức năng như máy tính Windows, thay thế mô hình mạng các server Windows bằng mô hình mạng các server Linux, các server Linux đáp ứng đủ vai trò như server Windows, có khả năng quản lý tốt, chịu lỗi tốt.

   5 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 Dịch vụ Telnet, SSH, VNC do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ TELNET, thực hành bài Lab dịch vụ TELNET, giới thiệu dịch vụ SSH, thực hành bài Lab dịch vụ SSH, giới thiệu dịch vụ VNC, thực hành bài Lab dịch vụ VNC.

   8 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 Cài đặt centos do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt các bước cài đặt, cấu hình mạng, files hệ thống Linux, demo cài đặt, các mode hoạt động của Linux.

   9 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 4 Dịch vụ Web, Web - DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ Web, thực hành bài Lab dịch vụ Web, Web DNS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p dainam 28/12/2017 5 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 5 Dịch vụ FPT, FPT - DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ FTP, thực hành bài Lab dịch vụ FTP, FTP DNS.

   6 p dainam 28/12/2017 5 0

 • Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 7 - GV. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 7 - GV. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể: Hiểu được tích hợp B2B và lợi ích của tích hợp B2B, biết được các giải pháp và kỹ thuật dùng trong tích hợp B2B.

   15 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 6 - GV. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 6 - GV. Thái Kim Phụng

  Mục đích của Bài giảng Bài 6 Mô hình hệ thống doanh nghiệp là giúp học viên biết được một số mô hình và kiến trúc hệ thống cơ bản của doanh nghiệp, biết được các kiểu kiến trúc ERP, những ưu và nhược điểm của từng kiến trúc. Tìm hiểu kiến trúc SOA (Service Oriented Architecture).

   27 p dainam 28/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 5 - GV. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 5 - GV. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong bài này sinh viên có thể: Hiểu kỹ thuật phát triển hệ thống theo kiến trúc module: phân tích, thiết kế, lập trình, biết được các tiêu chí đánh giá kiến trúc module, phân biệt được các kiểu tích hợp module, biết được các công nghệ hỗ trợ lập trình module

   22 p dainam 28/12/2017 3 0

 • Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 2 - GV. Thái Kim Phụng

  Bài giảng Tích hợp hệ thống: Bài 2 - GV. Thái Kim Phụng

  Sau khi học xong Bài giảng Tích hợp hệ thống Bài 2 Kiến trúc và kỹ thuật tích hợp hệ thống sinh viên có thể hiểu được các kiến trúc tích hợp hệ thống, biết được những kỹ thuật và công cụ được dùng trong tích hợp hệ thống.

   54 p dainam 28/12/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số