• Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chiến lược phát triển thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chiến lược phát triển thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài này sẽ cung cấp một số nội dung cơ bản về chiến lược phát triển thương hiệu như: Các chiến lược phát triển thương hiệu, mối liên hệ giữa nhãn hiệu sản phẩm và tên doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và phát triển thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p dainam 10/01/2018 5 0

 • Làm Quen Với Google Analytics

  Làm Quen Với Google Analytics

  Google Analytics là một công cụ phân tích dữ liệu web miễn phí, giúp bạn tạo ra những trang web hiệu quả, tăng tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư cho các chiến dịch tiếp thị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn kiến thức đã được trình bày trong tài liệu này.

   119 p dainam 10/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Thương hiệu quốc tế - ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Thương hiệu quốc tế - ThS. Đặng Đình Trạm

  Nội dung chính trong bài này gồm: Thương hiệu – Xâm nhập thị trường quốc tế, xâm nhập thị trường thế giới, từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu quốc tế, toàn cầu hóa từ góc độ người tiêu dùng, thương hiệu toàn cầu, chuyển đổi thương hiệu từ nước này sang nước khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p dainam 10/01/2018 4 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức

  Bài 7: Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức. Những nội dung cụ thể được trình bày trong bài này gồm có: Nhu cầu thiết lập bộ phận PR trong tổ chức; mối quan hệ giữa bộ phận PR và các phòng, ban khác trong tổ chức; các hoạt động chính của bộ phận PR trong tổ chức.

   31 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Giả thuyết về nguồn gốc hình thành hoạt động PR, lịch sử phát triển của PR trên thế giới, PR tại Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu.

   32 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 9: Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 9: Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR

  Bài 9 - Môi trường và điều kiện làm việc trong nghề nghiệp PR. Chương này gồm có một số nội dung chính sau: Môi trường làm việc, những khó khăn thử thách và cơ hội thăng tiến, mức thu nhập tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp

  Bài 6: Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nhu cầu hình thành và phát triển các công ty PR chuyên nghiệp, cấu trúc tổ chức của một công ty PR chuyên nghiệp, các hoạt động chính của một công ty PR chuyên nghiệp, vấn đề nhân sự trong công ty PR chuyên nghiệp.

   31 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 1: Đại cương về PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 1: Đại cương về PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Chương 1: Đại cương về PR. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về công chúng; các định nghĩa về PR; vị trí, vai trò và nhiệm vụ của PR; những hoạt động chủ yếu của PR; câu hỏi nghiên cứu.

   32 p dainam 10/01/2018 4 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 5: PR và một số hoạt động có liên quan

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 5: PR và một số hoạt động có liên quan

  Bài 5 cung cấp một số kiến thức cơ bản về hoạt động PR và một số hoạt động có liên quan. Nội dung chính trong chương này gồm có: Truyền thông, tổ chức sự kiện, xử lý khủng hoảng, tài trợ cộng đồng, chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu, câu hỏi nghiên cứu.

   38 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân. Nội dung chính trong bài này gồm có: Nhân viên PR - họ là ai? Chức danh và mô tả công việc, các yêu cầu cơ bản để trở thành một nhân viên PR. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR

  Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR. Nội dung cụ thể trong bài giảng gồm có: Khái quát về đạo đức, đạo đức trong hoạt động PR, thử thách về đạo đức đối với nhân viên PR, xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp PR.

   27 p dainam 10/01/2018 3 0

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng UML C++

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng UML C++

  Với kết cấu nội dung gồm 9 chương, cuốn sách "Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng UML C++" trình bày về các cơ sở của lập trình hướng đối tượng, mô hình hóa hướng đối tượng, mô hình hóa môi trường và nhu cầu, mô hình hóa cấu trúc, mô hình hóa hành vi,...

   364 p dainam 28/12/2017 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số